Om Jacksservice AS

Om Jacksservice AS

Jacksservice AS ble etablert i februar 2012, med flere års erfaring innen butikkbransjen. Vi tar alle typer oppdrag innen ombygging, internkontroller og vedlikehold på butikker, men også generelle vaktmestertjenester.

Kompetanse/kurs

Kurs innen brannsikkerhet

Vi holder kurs innen brannsikkerhet, noe som nå er en del av lovpålagt HMS-kurs.

Fagbrev innen logistikk

Vi innehar fagbrev innen logistikk, noe som vil si at vi utfører logistikkarbeid. Dette innebærer blant annet mottak, sortering og levering av varer/gods.

Godkjent internkontrollør

Vi utfører internkontroller i butikk/bedrift etter forskriftene. Vi kontrollerer at tjenester og produkter opprettholder sikkerhets- og kvalitetsbetingelser i forhold til hva som er lovpålagt.

Les mer om dette her.

Tilbakemelding fra Rema 1000 Region Nordre Østland

Jacksservice (JS) har hatt et samarbeid med REMA 1000 Region Nordre Østland siden februar 2012 hvor de bidro på sin første ombygging på en av våre butikker. Kontakten ble opprettet etter et godt ord fra en av våre lokale kjøpmenn på GjøvikSiden 2012 har JS hatt en viktig rolle i å bygge om alle våre butikker (65 stk) i region Nordre Østland til «ny modellbutikk». Et omfattende prosjekt med stort tidspress, høyt tempo og mange involverte parter. JS har hatt ansvar for alt av snekkerarbeid, flisarbeid, maling, profil arbeid og andre innredningsarbeider for region og kjøpmann. I tillegg har Jack selv hatt et koordineringsarbeid av andre tekniske fag ute på butikk. 

I dag er JS involvert i mange ulike prosjekter med alt fra renoveringer av butikker, innredning av nye butikker og andre mindre bygg- og innredningsmessige tiltak ute på butikk både for regionskontoret og direkte for våre kjøpmenn. Jeg er meget godt fornøyd med det arbeidet JS har gjort og fortsatt gjør for oss. Kombinasjonen med stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og fornuftige priser gjør at JS vil få nye utfordringer i REMA systemet fremover.

Samarbeidspartnere

Jacksservice AS har samarbeid med skiltmaker som produserer alle typer fasadeskilt og merking etter egne ønsker/kjedens profil. Vi har også kontakt med rørlegger og elektriker ved behov for tilbud, eller ved oppdrag som krever spesiell kompetanse.